Uzdot jautājumu!

*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Ielogoties E-vidē!

Lietuviešu valoda ar priekšzināšanām

Lietuviešu valoda ar priekšzināšanām dod iespējas papildināt esošās lietuviešu valodas zināšanas, "atsvaidzināt" esošās, aizpildīt "zināšanu robus" un pilnveidot savu valodas prasmi. Izglītības procesa gaitā tiek attīstītas gan runas, lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas prasmes, lai pēc izglītības programmas apguves izglītojamais varētu lietot valodu atbilstoši iegūtajam zināšanu līmenim. Kursa laikā paredzētie mājasdarbi, darbs auditorijā, situāciju risināšanas uzdevumi un pārbaudes darbi sistemātiskas pieejas rezultātā nodrošina kursantiem atbilstoši progresējošu zināšanu līmeni.

 

Nodarbības vada pieredzējuši pasniedzēji, kas vada lietuviešu valodas nodarbības vairākus gadus dažāda līmeņa zināšanu grupām. 

 
 

Pirms izglītības programmas uzsākšanas izglītojamais pilda testu, lai noskaidrotu precīzu viņa zināšanu līmeni. Testu iespējams saņemt, piesakoties apmācībām elektroniski mājaslapā vai Skolas filiālēs Rīgā un Liepājā.

 

Uzdevums sniegt kursu dalībniekiem zināšanas un prasmes:

sazināties svešvalodā mutvārdos un rakstos;

apgūt zināšanas par svešvalodas likumsakarībām un lietojuma funkcijām;

apgūstot svešvalodu, paplašināt savu redzesloku un iepazīt pasaules kultūru daudzveidību;

veidot vērtējošu attieksmi pret sevi un pasauli;

lietot svešvalodu informācijas iegūšanai; izprast valodu lomu citu zināšanu apguvē;

atkārtot gramatiku un nostiprināt zināšanas, apgūt jaunu leksiku par dažādiem tematiem, nostiprināt spējas runāt, rakstīt, tulkot;

pielietot visas apgūtās zināšanas sabiedriskajā dzīvē.

 

 

 

Lietuviešu valodu mācīties iespējams gan grupās (2-6 cilvēki vai 7-12 cilvēki), gan individuāli.Piesakoties mācībām, Skolas pārstāvji ar Jums sazināties, lai noskaidrotu vēlamo apmācību formu un norisi.

 

Stundu skaits

 

100 a/k  stundas 

Mācību norises laiks

 

 

Otrdienas, ceturtdienas no plkst.18-20.10. 

vai 

Pirmdienas trešdienas no plkst.18-20.10. 

vai

Katru darba dienu no plkst.9-12.00., 12-15.00. vai 15-18.00.

vai

Sestdienās no plkst. 10-13.00.

 

Mācību ilgums

 

1-4 mēneši atkarībā no mācību norises laika

Mācību maksa

 

 

sākot no EUR 355.72 atkarībā no mācību formas

 

LDDK biedriem un uzņēmumiem, kas apmāca vairākus darbiniekus, mācību maksas atlaides, cenas pēc vienošanās

 

 

 

Izglītības dokuments

 

 

 

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

 

 

Norises vietas

      

 

 

 

Rīga, Pils laukums 4;

Rīga, Grēcinieku 10;

Liepāja, Graudu iela 40;

Ventspils, Kuldīgas 1

Citās Latvijas pilsētās pēc pieprasījuma (295 288 55)

 

Reģistrēšanās

 

 

 

Aizpildot elektroniskās pieteikšanās formu;

Pieteikties mācībām

 

 

vai

 

Klātienē:

·       Rīgā, Pils laukums 4 (208. kab.);

·       Liepājā, Graudu iela 40, informatīvais kabinets;