Uzdot jautājumu!

*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Pils laukums 4, LV-1050

Rīga, Grēcinieku iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Rīga: 295 288 55, 675 288 55

Liepāja: 277 288 55, 634 288 55

 

E-pasts:

riga@skolacitadele.lv

liepaja@skolacitadele.lv

info@skolacitadele.lv

Mācības pieaugušajiem. 4.kārta

2019.gada 23.maijā noslēgts Sadarbības līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA “Komplekss Citadele” struktūrvienību “Komplekss Citadele” SIA Profesionālo Studiju Skola “Citadele” par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā. 

 

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”4.kārtas ietvaros notika no 2019.gada 27.maija līdz 28.jūnijamTIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu.

 

Saite uz izglītības iestādes piedāvājumu sarakstu un pieteikšanās: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/313

 

Saskaņā ar sadarbības līgumu Izglītības iestāde piedāvā apgūt turpmāk minētās izglītības programmas. Izglītības iestādes piedāvāto programmu saturs un pieteikšanās, spiežot uz saites:

 

Uzņēmējdarbības kompetencē:

 

 

 

Kultūras izpratnes un izpausmes kompetence:

 

Ilgtspējas kompetencē:

 

 

Būvniecībā:

 

 

 

Personīgā, sociālā un mācīšanās kompetence:

 

Valodu komptence:

 

 

Digitālā kompetence:

 

 

Informāciju par projektu skatīt pievienotajā dokumentā.

ES_fondu_ansamblis_ESF_RGB.jpg