Uzdot jautājumu!

*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!
Sūtīt

Ielogoties E-vidē!

Filiāles

Rīga, Pils laukums 4, LV-1050

Rīga, Grēcinieku iela 10, LV-1050

Liepāja, Graudu iela 40, LV-3401

Citās pilsētās: 295 288 55

 

Tālruņi:

Rīga: 295 288 55, 675 288 55

Liepāja: 277 288 55, 634 288 55

Citās pilsētās: 295 288 55

 

E-pasts:

riga@skolacitadele.lv

liepaja@skolacitadele.lv

citur Latvijā: info@skolacitadele.lv

 • Komentāri par Citadeli. Mācību grupa Grāmatvedības pamati, 21.10.2014.

  Kursanti pēc programmas Grāmatvedības pamati apguves atzīst, ka ir ieguvuši visu, ko sākotnēji gaidījuši. Izglītojamie atzīmē pasniedzējas profesionalitāti, individuālu pieeju, profesionālās zināšanas. Tāpat kursanti novērtē izglītības iestādes administratorus, labi iekārtotās telpas, ērto atrašanās vietu un augsto mācību kvalitāti.

 • Komentāri par Citadeli. Mācību grupa Angļu valoda (bez priekšzināšanām), 21.10.2014.

  Izglītojamie, kas apguvuši programmu Angļu valoda bez priekšzināšanām, izsaka atzinību pasniedzējai, novērtē profesionalitāti un atsaucību. Atzīst, ka kursu laikā ieguvuši pat vairāk nekā sākotnēji cerēts. Uzskata, ka izglītības līmenis Citadelē ir augstā līmenī un labprāt mācītos šeit arī citas programmas. Tāpat izglītojamie ieteiktu Citadelē mācīties arī citiem.

 • Komentāri par Citadeli. Mācību grupa Mazā biznesa organizēšana, 07.10.2014.

  Izglītojamie, kas apguvuši valsts akreditētu programmu Mazā biznesa organizēšana, atzīmē, ka iegūtas jaunas zināšanas, kas noteikti palīdzēs turpmākajā dzīvē. Izglītojamie uzskata, ka lektori savu darbu veic augstā līmenī, lekcijas ir interesantas. Novērtē gan skolu, gan administrācijas darbiniekus, gan mācību telpas. Atsauksmēs par Citadeli raksta, ka novērtē lektoru izcilību, ļoti labo pasniegšanas veidu. Izglītojamie uzskata, ka Skolai Citadele ir ļoti laba komanda un mācību procesa organizācija.

 • Komentāri par Citadeli. Mācību grupa Grāmatvedība - kvalifikācijas paaugstināšana, 29.08.2014.

  Kursanti, kas apguvuši programmu Grāmatvedība - kvalifikācijas paaugstināšana, atzīst, ka apguvuši sev nepieciešamās zināšanas un mācības Citadelē ieteiks arī citiem. Izglītojamie novērtē izglītības iestādes mācību organizatoriskās un administrēšanas metodes. Tāpat izglītojamie novērtē Citadeles pasniedzēju augsto profesionalitāti un kvalifikāciju. Izglītojamie atzīmē, ka Citadeles personāls ir draudzīgs un atsaucīgs.

 • Atsauksmes par Skolu Citadele. Angļu valoda ar priekšzināšanām Elementary. 12.06.2014.

  Izglītojamie uzskata, ka viņu pasniedzēja angļu valodā ir lieliska, ar augstām pasniegšanas prasmēm un zināšanu līmeni. Uzskata, ka administrācijas darbinieki ir atsaucīgi un laipni. Ieteiktu arī citiem mācīties Skolā Citadele.

 • Atsauksmes par Skolu Citadele Projektu vadība 04.06.2014.

  Izglītojamie uzskata, ka lekcijas Skolā Citadele ir aizraujošas un noderīgas. Kursa laikā uzzinātas jaunas zināšanas un iegūtas jaunas prasmes arī lietvedībā, grāmatvedībā, nodokļos, saskarsmē, tiesiskajā regulējumā, ekonomikā un plānošanā. Administrācijas darbinieku attieksme pret kursantiem ir vienmēr laipna un pozitīva. Noteikti rekomendētu mācības Skolā Citadele arī citiem.

 • Komentāri par Citadeli. Mācību grupa Projektu vadīšana, 25.09.2014.

  Izglītojamie, kas apguvuši valsts akreditētu profesionālās pilnveides programmu Projektu vadīšana, atzīst, ka ieguvuši daudz noderīgas informācijas ne tikai projektu vadībā, bet arī dažādās nozarēs, kas ar to saskaras – grāmatvedība, nodokļi, nodevas, lietvedība, ekonomika, operatīvā un stratēģiskā plānošana, komercdarbības tiesiskā regulēšana. Kursanti uzskata, ka pasniedzēji savu darbu veic izcili, atzīmē, ka ļoti patika viņu vadītās lekcijas, novērtē pasniedzēju prasmi vielu labi paskaidrot un profesionalitāti.

 • Komentāri par Citadeli. Mācību grupa Datorzinības (bez priekšzināšanām), 09.04.2014

  Mācību programmu „Datorzinības (bez priekšzināšanām)” 120 stundu apjomā apguva 6 cilvēki. Visi izglītojamie ir apmierināti ar mācībām, ieteiktu skolu citiem, jo ieguvuši daudz vairāk no mācību programmas, nekā bija gaidījuši. Noteikti nāks uz skolu Citadeli, ja tiks piedāvāta vēl kāda apmācību programma.

 • Komentāri par Citadeli. Mācību grupa Projektu vadība, 27.03.2014.

  Mūžizglītības projekta ietvaros, tika veikta apmācība bezdarba riska pakļautām personām, kas mācījās programmu „Projektu vadība” 360 akadēmisko stundu apjomā. Kursanti atzīst, ka tika sniegtas noderīgas zināšanas gan Projektu vadīšanas jomā, gan arī citās jomās, kā piemēram Ekonomikā, grāmatvedībā, lietvedībā, un darba aizsardzībā. Labas atsauksmes par administrācijas darbinieku. Mācīties „Citadelē” ieteiktu arī citiem.

 • Komentāri par Citadeli. Mācību grupa Klientu apkalpošanas operators, 13.03.2014.

  Laika posmā no 17.12.2013. līdz 13.03.2014.tika apgūta profesionālā kvalifikācija „Klientu apkalpošanas operators”. Visi izglītojamie ir ļoti apmierināti ar mācību procesu, ar pasniedzējiem un skolas administrāciju. Izglītojamie noteikti ieteiktu skolu „Citadele” arī citiem mācīties gribētājiem. Ļoti labas atsauksmes par katru pasniedzēju atsevišķi.