Uzdot jautājumu!*Netiks izmantots reklāmu izsūtīšanai!

Lai nosūtītu formu, lūdzu, zemāk norādiet atbildi uz jautājumu: Cik ir ja no 10 atņem 3 ?

Sūtīt

Datu pārzinis – “Komplekss Citadele” SIA, reģ.Nr.42103026504; juridiskā adrese: Meistaru iela 10-401, Rīga, LV-1050; tel.67528855, 29528855, riga@skolacitadele.lv;

Dati nepieciešami, lai reģistrētu Jūsu pieteikumu izglītības programmā.

Vairāk informācijas par datu apstrādi Privātuma politikā: http://skolacitadele.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/

Ielogoties E-vidē!

 • Kas ir akreditācija?

   

  Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti.

  Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi. /Izglītības likums/

 • Kādēļ akreditācija ir svarīga?

   

  Akreditācija izglītojamajam nodrošina pārliecību, ka izglītības iestāde un izglītības programmu īstenošanas kvalitāte un to pilnveide tiek uzraudzīta, norise ir atbilstoša valsts noteiktajiem profesiju standartiem, izglītības iestāde ir atbildīga par izvirzīto mērķu sasniegšanu.

  Tādēļ ir svarīgi, lai izglītības iestāde, kurā izvēlaties mācīties, būtu akreditēta, jo tas kalpo kā valsts garants kvalitatīvas izglītības iegūšanai un valsts atzīta izglītības dokumenta saņemšanai.

 • Kas ir licencēšana?

   

  Tiesību piešķiršana izglītības iestādei īstenot noteiktu izglītības programmu. /Izglītības likums/

  Tātad, ja izglītības programma ir licencēta, izglītības iestādei ir tiesības to īstenot.

 • Kas ir Pieaugušo izglītība un kam tā paredzēta?

   

  Personu daudzveidīgs izglītošanās process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. /Izglītības likums/ 

   Pieaugušo izglītība ir sevis daudzveidīga pilnveidošana un izglītošanās jebkurā vecumā.

  Pieaugušo izglītība ir paredzēta ikvienam, kas vēlas sevi pilnveidot, attīstīt, kļūstot erudītāks, konkurētspējīgāks un vispusīgāk attīstīts.

 • Kas ir profesionālā izglītība?

   

  Praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, profesionālās kvalifikācijas ieguvei un profesionālās kompetences pilnveidei./Izglītības likums/

 • Kas ir profesionālā kvalifikācija?

   

  Noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums. / Izglītības likums/ Profesionālā kvalifikācijas ieguve paredzēta tiem, kas vēlas iegūt jaunu profesiju vai nostiprināt zināšanas un prasmes esošajā, apstiprinot to ar dokumentāru valstisku kvalitātes apliecinājumu.

 • Kas ir profesionālās pilnveides programmas?

   

  Profesionālās pilnveides programmas paredzētas tiem, kas vēlas iegūt jaunas zināšanas un prasmes vai papildināt esošās, tādējādi iegūstot valstiski atzītu novērtējumu par programmas apguvi.

 • Kas ir neformālā izglītība?

   

  Ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība. /Izglītības likums/ Neformālās izglītības programmas paredzētas īpaši operatīvai jaunu zināšanu un prasmju ieguve, piemēram, valodu, datorzinātņu, grāmatvedības, saskarsmes un citās sfērās.

 • Kādu apliecību saņemšu, beidzot valsts akreditētu izglītības programmu?

   

  Beidzot valsts akreditētu izglītības programmu, piešķir apliecību par valsts akreditētas izglītības programmas profesionālās pilnveides vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanu un sekmju izrakstu, kurā norādīti apgūtie mācību priekšmeti.

 • Kādu dokumentu saņemšu, beidzot profesionālo kvalifikāciju?

   

  Saņemsiet dokumentu, kas apliecina personas profesionālo kvalifikāciju un dod tiesības pretendēt uz konkrētai profesijai un kvalifikācijas pakāpei atbilstoša amata ieņemšanu vai attiecīgā sertifikāta saņemšanu darbam privātpraksē.

} }